Ploškovací zařízení

 

 

Účel zařízení

Toto zařízení slouží k obroušení a vyleštění plošky (tabulky) na šatonech, růžích nebo podobných skleněných kamenech do velikosti cca 15 mm (šatony ss6 - ss23)

Zařízení se skládá ze strojů a pomůcek pro tvorbu nosné plotny z PE folie a točivých strojů pro broušení a leštění ploch na povrchu skleněného polotovaru.

 

 

Popis zařízení

Oba stroje - brus i leštička - jsou principálně shodné, jejich vřeteno je uloženo svisle a obrábějí čelní plochou nástroje, tedy rovinou nástroje. Rozdíl mezi stroji je pouze v materiálu nástroje-brus je osazen nástrojem z přírodního pískovce, nebo karborundového zrna s keramickou vazbou, nebo může být i s vazbou pryskyřičnou. Leštička je osazena nástrojem většinou pryskyřičným, v jehož hmotě je vázáno leštivo. Pracovní plocha nástroje se otáčí ve vodorovné rovině, k níž se fixační plotny přiklápějí pomocí dvou ramen. Každé rameno má na volném konci volně otočný a výkyvný nosič, na nějž se navlékne plotna s kameny, nebo se vymění celý nosič po odjištění posuvným kroužkem. Obě ramena mají nezávislý pohon přiklánění a mají také samostatnou možnost seřizování. Nástroj je přilepen k výměnné desce nasazené na podpěrné desce, která je naražena na koncový kužel vřetene. Vřeteno je uloženo ve svařovaném rámu ve valivých ložiskách s trvalou tukovou náplní. Součástí rámu je nosič hlavního motoru svisle uloženého v zadní části, který umožňuje napínání klínových řemenů. Vlastní přítlak plotny k nástroji je proveden pneumatickým válcem. Síla přítlaku, rychlost přiblížení a jemnost dojezdu je v širokém rozsahu seřiditelná ovládacími prvky pneumatického rozvodu. Doba kontaktu obrobku s nástrojem je též seřiditelná na časovém spínači na rozvaděči. Otáčející se nástroj je obklopen sběrnou vanou, z níž je vyveden odpad chladící kapaliny, která se nad nástroj přivádí dvěma seřiditelnými hadičkami.

 

Obsluha stroje

Obsluha stroje při normálním provozu se redukuje na výměnu fixačních ploten s kameny, které se navlékají na volně výkyvný a otočný talíř na volném konci ramene, které je pro tuto výměnu nadzvednuto. Pracovník střídavě ovládá obě ramena každého ze strojů a předává hotové plotny z brusu na rameno leštičky. Po nasazení plotny na talíř stiskne pracovník startovací tlačítko cyklu příslušného ramene na panelu, rameno se přikloní k trvale se otáčejícímu nástroji. Po uplynutí nastaveného času se plotna oddálí a rameno se vrátí do výměnné polohy, v němž se plotna s kameny sejme  a buď se předá na rameno leštičky, nebo se jako hotová odloží na odkládací stolek.

 

Kompletní ploškovna se skládá:

1. Rovnací strojky  (kulaté)         3 ks

2. Zapouštěcí strojky  (kulaté)     3 ks

3. Brousící stroj se třemi nosiči    1 ks

4. Leštící stroj se třemi nosiči       1 ks

5. Orovnávač                              1 ks

6. Stříhání fólie                            1 ks

7. Vylamovaní strojky (kulaté)     2 ks

8. Vývěva                                   1 ks

---------------------------------------------

 

Na obsluhu námi dodávaných strojů na ploškování je potřeba přibližně 4-6 lidí na obsluhu.

 

 

 

                 

 

 

 

 Roko s.r.o   Stroje pro ploškovny a similizovny.  www.rokosro.cz

 

Hruštice 1776 Turnov 511 01,Czech republic, tel:+420 608 924774, e-mail:roko@rokosro.cz